Eldre som har begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann er en særlig risikoutsatt gruppe. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.

Mange eldre mottar i dag helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og antall eldre som mottar slike tjenester forventes å øke. Blant annet fordi det blir flere eldre i Norge.

I forbindelse med eldredagen gjennomføres det en nasjonal kampanje "Alt vi kan mot brann" og da oppfordere vi deg til å ta "Kjøkkenpraten" med dine foreldre, tanter, onkler og venner.

Å vise omsorg er en god måte å vise at man bryr seg om sine nærmeste.

Trykk her for sjekkliste og ta kjøkkenpraten neste gang du er på besøk hos noen du bryr deg om. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.