Typiske brannårsaker
Årlig er det branner og branntilløp i over 750 hytter og fritidsboliger i Norge.
Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner.
Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker.

 

 

                                                                 Vedlikehold
Bjørnis vender pulverapparatetDet nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig.
Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen.
Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

 

Sjekkliste
•    Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
•    Ha alltid ekstra batterier i reserve.
•    Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
•    Gå aldri fra levende lys.
•    Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
•    Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
•    Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
•    Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
•    Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette.

Slapp av