Svaret på overskriften er naturligvis "JA". Vi har ansatte som har vært, og er, i karantene, må jobbe hjemmefra og må være hjemme med barn. Og vi har ansatte som er syke, selv om ingen har testet positivt på korona. Vi har også innført tiltak for å redusere smitterisiko, og det medfører igjen at arbeidsoppgaver tar litt lenger tid enn vanlig. Dette vil naturligvis til en viss grad gå ut over produktiviteten vår.

Hovedfokuset vårt i denne perioden er å sikre at vi har en beredskap som er like operativ som før. Slukke branner. Redde mennesker, dyr og miljø ved akutte ulykker. Beredskapen vår er intakt per dags dato. Med god margin. Vi gjør de tiltak som er nødvendig for å hindre at innsatspersonellet vårt blir samtidig syke av koronavirus. Her er et lite utdrag:

  • alle øvelser og møter der innsatspersonell samles utgår
  • hygienetiltak og god avstand mellom hverandre når alarmen går og vi skal i innsats
  • Brannstasjonene er stengt for besøkende
  • Ekstra grundig rengjøring av bilinteriør, utstyr, radioer, mm, etter innsats og mellom vaktbytter.

Vi planlegger hvilke tiltak vi skal sette i drift dersom flere av innsatspersonellet på ett og samme sted blir indisponible samtidig, slik at vi fortsatt kan ha en rask og god beredskap, uansett hvor uhellet skjer. Vi håper naturligvis at det ikke skjer, men skal være beredt i tilfelle.

Som publikum og innbygger skal du forhåpentligvis ikke merke noe til at tjenesten vår driftes på en litt annen måte akkurat i denne perioden. Sist uke så besluttet vi å prioritere utvendige feiinger av piper istedenfor å gjennomføre tilsyn av ildsted innendørs. Dette har i grunn ingen praktisk betydning for deg som hus- eller hytteeier. Vi stokker bare litt om på sesongene våre i arbeidsplanene.

Men på kontorene våre er det lite mennesker for tida. Dette fordi vi har lagt tilrette for hjemmekontor, slik at vi kan ta del i den nasjonale dugnaden for å begrense smitte. Men aktiviteten er stor, og bruk av telefon- og videomøter erstatter de tradisjonelle møtene. Ja, kanskje både vi og landet forøvrig lærer oss bedre og mer effektive måter å drifte på etter denne nasjonale krisen?

Selv om kontoret vårt er stengt, så er vi fortsatt like tilgjengelige på vårt sentralbordnummer 91 91 01 11.