Blir du ikke varslet på SMS? Oppdater kontaktinformasjonen din på www.norge.no under "Digital borger".


Tekstmeldingen vil bli sendt til en eller flere registrerte eiere av ett byggverk. sms varslingTekstmeldingen er fra et lengre telefonnummer enn det som er vanlig.
Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og man kan trygt åpne meldingen. Nummeret vil endres ved neste varsle om feiing eller tilsyn og det er derfor ikke nødvendig å lagre nummeret.
Meldingen vil inneholde en lenke til innlogging til «Min Eiendom». Den vil se slik ut: https://q.norkart.no/xxxxxx.
Rapporter og evt. oppfølging av avvik varsles også med tekstmelding, med lenke som vil være lik.
Du trenger elektronisk ID for å logge inn, f.eks. BankID på mobil, BankID, Buypass eller MinID.

 

 

 

 


Tekstmeldingen må besvares.Melding fra feieren

Det er to svaralternativ som er aktuelle å benytte:


Skriv «1» - Da bekreftes det at tidspunktet passer. Du mottar ny tekstmelding som takker for tilbakemelding.


Skriv «2» - Da er din tilbakemelding at tidspunktet ikke passer. Du som huseier er da selv ansvarlig for å kontakte brannforebygger som er opplyst i varselet, for å avtale nytt tidspunkt.


Det er eiers ansvar å sikre godkjent tilgang til brannforebyggerne, mangler dette har vi ikke lov til å utføre arbeid på tak.

I henhold til "Forskrift om brannforebygging" og Arbeidstilsynets "Forskrift om utførelse av arbeid" skal det være fastmontert takstige på alle tak med helling utover (skrått tak) og med fare for fall over 2 meter.
 

Hva er «Min eiendom»? 


På «Min eiendom» vil du finne all informasjon om dine eiendommer, som adresser og bygg, registrerte eiere, eiendomsareal, heftelser og en egen rute for brannforebygging. Under brannforebygging vil du finne din korrespondanse med feiervesenet og det som er sendt av rapporter.

Du trenger elektronisk ID for å logge inn på «Min eiendom», f.eks. BankID på mobil, BankID, Buypass eller MinID.
Lenken til «Min eiendom» ser slik ut: https://eierinfo.no/b7e6ddb7-d161-4677-9c45-e3c5fb82bbd5

Bilde av min eiendom