Det er tilgjengelig flere typer tegninger når en skal bygge eller har bygget et bygg. Byggetegninger, plantegninger og flere. Vi vil her vise til rømningsplaner og orienteringsplaner som skal være på plass når bygget er klart til bruk.

 

Rømningsplaner

Rømingsplaner er tegninger alle i bygningen skal være kjent med. Meningen med rømningsplaner er at man alltid skal vite hvor nærmeste nødutgang er, hvor man skal gå om det oppstår brann, samt vise hvor nærmeste slokkeutstyr er plassert.

Rømningsplaner skal være plassert ved samtlige nødutganger i bygningen. Det er eier av bygning som er ansvarlig for at bruker kan disse rømningsveiene. Rømningsplanene skal inneholde symboler som er godkjente i henhold til NS 3926 – 1: 2017.

Eksempel på rømningsplan:

Rømningsplan

Orienteringsplaner

Dette er en tegning som viser hvor detektorene tilkoblet brannalarmanlegget  er plassert ut. Dette må være på plass dersom en ønsker at brannalarmanlegget har direkte tilkobling til 110. Orienteringsplanen skal være plassert ved brannalarmanleggets sentral.

Orienteringsplanen skal kun inneholde symboler som viser hvor manuelle meldere, detektorer (pluss info om hvilken type) og brannsentral er plassert. Eventuelle deteksjonssoner eller sløyfer skal fremkomme ved at detektorer er merket med riktig sone/sløyfenummer. Sonene/sløyfene må komme klart frem på orienteringsplanen. Adresserbare detektorer skal merkes med nummer både på orienteringsplanen og på selve detektoren.

Eksempel på orienteringsplan:

Orienteringsplan