Før du griller:

Grillen må sjekkes før du starter den første grillinga etter forrige sommer. Rengjør grillen for fett rester og annet smuss. Gassgrillen har også slanger som må sjekkes før du starter. Gassslangene kan enkelt testes for lekkasje ved å ta såpevann å smøre over. Bobler det er det lekkasje. Slangen skal også tåle at du bøyer den uten at den skal smuldre opp. Begynner den å smuldre må den skiftes ut.

Generelle tips til grilling:

All grilling skal foregå utendørs.

Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.

Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.

For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.

Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. 20/20-regel. 20 min i 20 grader vann.

 

Gode råd for grilling:

Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden. Gassflasken skal ikke plasseres under grillen ved grilling. 

Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig på grillkullet, og aldri på varm grill.

Ha alltid en bøtte vann, en hageslange eller et brannslokkingsapparat tilgjengelig. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.

Pass på at grillen er slokket, samt at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk. 

Ikke forlat engangsgrillen i naturen og ikke grav den ned i sanden på stranda. Den skal bli helt kald før du tar den med deg og kaster den i egnet søppeldunk.

Ikke bruk kullgrill på balkonger! Elektrisk grill og gassgrill er tryggere alternativer.