Arbeidssted/kontorplass vil være Vindafjord beredskapssenter i Ølen.

Vi er på jakt etter deg som:
* arbeider godt, både alene og sammen med andre
* arbeider strukturert, løsningsorientert og viser initiativ
* er praktisk anlagt og i stand til å gjøre enklere vedlikehold på biler og materiell
* er flink til å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig
* har evne til å være en relasjonsbygger innad på beredskapsavdelingen, og mot andre avdelinger og samarbeidspartnere
* har godkjent politiattest

Arbeids- og ansvarsoppgaver er:

* daglig drift av brannvesenet
* tilrettelegging for og gjennomføring av opplæring, øvelser og kurs for ansatte
* gjennomføring av fysiske tester av mannskap
* oppfølging av stasjoner, biler og materiell i samarbeid med logistikkavdelingen
* drifte logistikkstasjon ved Vindafjord beredskapssenter i tett samarbeid med logistikkstasjon i Raglamyr (Kopervik så lenge denne løsningen vedvarer)
* benytte systemer og bistå til å utvikle disse systemene slik at ovennevnte strekpunkt kan nås.
* arbeidsoppgaver pålagt av overordnet mht drift av brannvesenet
Tilleggsoppgave:
* Denne stillingen er tillagt overordnet vakt, L01

Vi tilbyr:
* mulighet til å bidra til at liv og verdier reddes gjennom en samfunnsviktig jobb
* variert og meningsfylt arbeid
* godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
* mulighet for faglig utvikling
* tilrettelegging for trening i arbeidstiden
* et bredt sammensatt brannfaglig miljø i et brannvesen under utvikling
* gunstige pensjonsbetingelser, medlemskap i KLP
* lønn iht Hovedtariffavtalen og særavtale SFS 2404