Test brannalarmen og lær dine barn hva de skal gjøre om alarmen går.