Tema:

  • Fartøy med alternative energibærere som er i drift i dag
  • Fartøy under planlegging / bygging
  • Ulykkesberedskap og ulykkespotensiale