Nedsatt hørsel og dårlig mobilitet kommer med alderen. Det gjør eldre mennesker særlig utsatt ved brann, for kanskje man ikke hører en røykvarsler som piper i rommet ved siden av, eller har problemer med å evakuere ut en rømningsvei. Kampanjen retter seg mot målgruppen 40+ som har eldre slektninger som bor i eget hjem.


6 enkle forhåndsregler:

  • Pass på komfyren
  • Sjekk elektriske apparater
  • Lytt etter røykvarsleren
  • Prøveløft slokkeytstyret
  • Unngå åpen flamme
  • Pass opp for sigarettglør

Se linker for mer informasjon om disse punktene. Du finner informasjonen på andre språk også. Sjekkliste og brosjyre ligger HER!